Тээврийн зардал

 

Жингээр тооцох

Хэрэв таны захиалсан барааны бодит жин кг-с доош бол тээврийн зардал ₮ байх бөгөөд +1кг тутамд ₮ нэмэгдэнэ.

Овор хэмжээгээр тооцох

Жингээр бодох уу, овроор бодох уу?

Таны захиалсан бараа харьцангуй хүнд боловч жижиг хэмжээтэй бол жингээр тээврийн зардлыг тооцоолно. (Үүнийг төмөр туухайтай зүйрлэж ойлгож болно.) Хэрэв таны бараа хөнгөн боловч овор хэмжээ нь харьцангуй том байвал овор хэмжээгээр тээврийн зардлыг бодно. (Үүнийг хөнгөн унадаг дугуйтай зүйрлэж ойлгож болно.)