Нүүр 11-11 тээвэрлэлт удаашрах тухай

11-11 тээвэрлэлт удаашрах тухай 1

11 сарын 11 ны хямдралтай холбоотойгоор Хятад доторх хүргэлт маш их удааширдаг тул 11 сарын 11 ны өдрөөс хойш захиалсан бараанууд 10-14 хоногийн дараа ирэх болохыг анхаарна уу.

 

Ангилалаас барааг хайж байна...